"ما امروز با همین اشتیاق و مهارت کار می کنیم همانطور که از سال 1945 انجام دادیم، پس از تمام مراحل مختلف تولید برای تضمین یک محصول عالی".
خانواده Arioliروغن دارای یک جذابیت است که از یک رابطه مستقیم با خاک برخوردار است، و درخت زیتون که به آن چسبیده است، صدها سال بارور و با هزاران میوه کوچک...

از منشأ آن، که یک کارخانه کوچک بود تا تاسیسات صنعتی امروز، یک هدف واحد داشتیم: روغن زیتون با کیفیت عالی، با بالاترین سطح و کیفیت پایدار وقتی که به طعم و مزه می رسید. همه اینها فقط به دلایل تجاری نیست: ما اشتیاق داریم.

   


طراحی سایت : پیام گستر